Slovenská verzia English version
Hlavná stránka Služby E-mailová konzultácia Skúsenosti Články Kontakt

Nastavovanie cien

Aké sú prístupy k nastavovaniu cien? ?o je možné správnym nastavením cien získa?? Aké sú riziká nesprávne stanovenej ceny?
Image courtesy of photostock / FreeDigitalPhotos.net

Tímová spolupráca

?lánok z oblasti riadenia výkonnosti. Je možné vytvori? podmienky pre tímovú spoluprácu v konkuren?nom pracovnom prostredí?
Image courtesy of Paul Martin Eldridge / FreeDigitalPhotos.net

© Ráno, s.r.o. 2015. Všetky práva vyhradené.